SIGURNOST

Isključuje li se ANDY automatski ako ga zaboravimo isključiti?

Da, nakon 11 minuta započinje emitiranje zvučnog signala u trajanju od 1 minute nakon čega se automatski isključuje.

Što učiniti ako curi para na sigurnosnom zatvaraču sklopa isparivača?

Potrebno je odspojiti aparat od napajanja i kontaktirati servisni centar kako biste otklonili kvar.

Mora li potporna ploča glačala preklapati sigurnosni poklopac sklopa isparivača?

Da, kako bi se osigurala sigurnost korisnika.

Mora li se prije upotrebe uređaja potporna ploča glačala zaključati - fiksirati tako da bude učvršćena?

Da, iz sigurnosnih razloga mora biti učvršćena kako bi se omogućilo lako i neometano odlaganje glačala.

Možemo li glačalo staviti na stražnju dio presvlake za glačanje s oznakom "PARK", a da je pritom ne oštetimo ?

Da. Ovaj je dio namijenjen za to jer se sastoji od vlakana, otpornih na visoke temperature.

UREĐAJ

Možemo li glačati različite vrste tkanina s MIMO glačalom?

Da, glačalo radi u temperaturnom rasponu između 136 ° C i 158 ° C u kojem se može glačati većina tkanina različitog sastava i strukture vlakana.

Utječe li snaga MIMO glačala na kvalitetu glačanja?

Nema značajniji učinak – djeluje u temperaturnom rasponu između 140 ° C i 170 ° C. Njegova snaga iznosi 500 W, dok uobičajena glačala na paru imaju deklariranu snagu između 1600 W i do 2700 W ili čak 3000 W, što rezultira znatno većom potrošnjom energije.

Omogućava li MIMO glačalo glačanje odjeće kod koje rezultira takozvanim “ efektom sjaja " na tkanini, osim ako se ne koristi poseban teflonski nastavak?

Da, dopušta jer je ploča za glačanje istog presvučena posebnim premazom koji neutralizira taj učinak.

Ostaje li tkanina suha nakon glačanja MIMO glačalom?

Da, jer se tkanina glača na dasci za glačanje koja se zagrijava i na tkaninu se dozira prikladna količina suhe pare.

Je li na izglačanoj košulji nakon glačanja ostaje mrežasti uzorak?

Ne, jer ANDY nema ugrađenu metalnu mrežu, već ploču za glačanje. Preporučuje se jednostavniji pristup, tj. glačanje na zračnom jastuku gdje košulja lebdi na napuhanoj presvlaci za glačanje, tako da uopće nije u dodiru s pločom za glačanje.

Da li ugrađena ploča za glačanje u ANDY-ju oksidira ?

Ne, jer je izrađena od legure cinka (Zn) i aluminija (Al).

Zagrijava li se ANDY-jeva ploča za glačanje ravnomjerno po cijeloj svojoj površini?

Da, jer je znatno masivnija od metalne mreže i zato što je Aluminij ujedno i najbolji provodnik topline.

Koliko dugo možemo glačati košulje MIMO glačalom s jednim punjenjem parnog kotliča ?

Ovisno o pojedinačnom korisniku, frekvenciji pojedinih mlaznica pare i vrsti tkanine. U slučaju glačanja košulja oko 45 do 55 minuta s malom frekvencijom mlaznica pare.

Koji je idealan pritisak pare za učinkovito profesionalno glačanje?

Dovoljan je več tlak od 3 bara. Deklarirani tlak pare sustava za glačanje ANDY iznosi 3,5 Bar.

Možemo li glačati kad u parnom kotliču više nema vode?

Ne, to nije dopušteno jer u suprotnom dolazi  do oštećenja na sklopu isparivača uređaja.

Nakuplja li se kamenac na grijaču parnog kotliča, skraćujući životni vijek uređaja?

Ne, jer je grijač instaliran izvan parnog kotliča i stoga nije u izravnom kontaktu s vodom.

Je li parni kotlić izrađen od aluminija i zbog toga ima unutra ugrađen grijač te je u izravnom kontaktu s vodom, što uzrokuje nakupljanje kamenca na grijaču?

Ne, kotlić je izrađen od dva dijela nehrđajućeg čelika, zavarenih posebnim postupkom i s vanjske strane ugrađenim grijačem koji sprječava nakupljanje kamenca na grijaču.

Zašto se aditivi ili mirisi ne smiju stavljati u parni kotlić ?

Jer visoke temperature mogu uzrokovati kemijsku reakciju koja enemogučava ispravnu radnju svih električnih dijelova sklopa parnog kotliča.

PARA

Je li količina ispuštene pare (g / min) bitna za postizanje dobrog učinka glačanja?

Ne. Bitni su kvaliteta ispuštene pare i pritisak same pare.

Utječe li postotak vlage u pari značajno na kvalitetu glačanja?

Da, bitno je za kvalitetu, vrijeme, učinkovitost glačanja i konačni oblik izglačane odječe.

Da li pritisak pare olakšava i ubrzava glačanje i značajno poboljšava kvalitetu glačanja?

Da.

VODA

Mogu li koristiti vodu iz slavine umjesto destilirane?

Da, smanjuje se mogućnost oštećenja kamenca jer grijač parnog kotliča nije u izravnom kontaktu s vodom. Ako se bočica AQUA +, koja je isporučena s uređajem i kojom možete napuniti parni kotlič koristi prema uputama, produžava se vijek trajanja sklopa parnog kotliča.

Počnu li u određenim slučajevima kapljice vode izlaziti iz glačala prije glačanja?

Da, ako ne slijedimo upute za uporabu i u slučajevima kada je nakon glačanja ostala u parnom kanalu i u parnom glačalu para koja se zatim kondenzirala u vodeno stanje.

Kako ćemo saznati da u parnom kotliču više nema vode?

Para ne izlazi iz ploče za glačanje preko presvlake za glačanje ili ne izlazi iz glačala.