SAVJETI

  1. Jednostavno otvaranj : Uređaj postavite u vertikalni položaj pravokutno na vašu poziciju tako da sklop isparivača s upravljačkim prekidačima bude na dnu. Desnom nogom nagazite na točak nosača sustava za glačanje. Lijevom rukom uhvatite metalnu šipku druge potporne noge na vrhu sustava. Desnom rukom uhvatite vrh površine za glačanje. Istovremeno otvorite – povucite oba dijela sustava dok se ne fiksira na željenu razinu visine. Postavite aparat na pod tako, da obje potporne noge budu na podu. Opisani postupak odnosi se na desničare.
  1. Jednostavno sklapanje : Postavite se ispred lijeve polovice otvorenog sustava za glačanje tako, da je isparivač s upravljačkim prekidačima s vaše desne strane. Desnom nogom nagazite na točak nosača sustava za glačanje. Lijevom rukom čvrsto uhvatite vrh površine sustava za glačanje s vaše lijeve strane. Istodobno otpustite ručicu (gurnite je prema dasci za glačanje) za podešavanje visine sustava koja se nalazi ispod ploče za glačanje na njenoj sredini uz rub. Polako zatvarajte sustav za glačanje, postavite ga u vertikalni položaj i stisnite vrh ploče za glačanje i potpornu nogu tako da se zakače. Opisani postupak odnosi se na desničare.
  1. Ako odlučite za koristiti destiliranu vodu (što nije potrebno jer grijaći element sklopa isparivača nije u izravnom kontaktu s vodom …), uvijek provjerite je li kemijski sastav vode pogodan za glačanje, što mora biti navedeno na ambalaži. 4.
  2. NIKADA nemojte dodavati bilo kakve aditive ili mirise u unutrašnjost isparivača, jer njihova upotreba u kombinaciji s visokim temperaturama ima snažan negativan učinak na električne dijelove sklopa isparivača, što dovodi do prestanka rada uređaja.
  3. U slučaju da Servisni Centar na temelju opisa kvara procijeni da je moguća smetnja na sklopu isparivača sustava, ne trebate poslati na servis kompletan sustav, već samo sklop isparivača, kojeg izvadite na način, da na donjoj strani sustava gdje se nalazi odvrnete četiri vijka i tako ga izvučete.
  1. Brzo glačanje rukava košulje : postavite glačalo unutar rukava duž područja ramena tako da otvori za paru gledaju prema unutrašnjosti rukava i stisnite manžete zajedno s druge strane rukava kako biste spriječili isticanje pare. Otpuštanje pare pod pritiskom 3,5 bara omogućuje da se unutrašnjosti rukava napuha parom i izravna nabore na rukavu.
  2. Opušteno odlaganje glačala : Glačalo nije potrebno postavljati na potpornu ploču več ga možete postaviti i na stražnju stranu presvlake za glačanje s oznakom “PARK”, čiji je sastav otporan na vrlo visoke temperature.