VARNOST

Ali se ANDY samodejno izključi v primeru, da ga pozabimo izklopiti ?

Da, po 11ih minutah začne oddajati zvočni signal v trajanju 1 minute nakar se samodejno izklopi.

Kaj storiti, če para pušča na varnostnem zapiralu uparjalnega sklopa ?

Potrebno je izključiti aparat iz električnega napajanja ter kontaktirati Servisni Center, da odpravi napako.

Ali mora nosilna podloga likalnika prekrivati varnostni pokrov uparjalnega sklopa ?

 Da, zaradi zagotovitve varnosti uporabnika.

Ali se mora pred uporabo aparata nosilna podloga likalnika zaskočiti tako, da je fiksna ?

Da, iz varnostnih razlogov mora biti fiksna, da omogoča nemoteno in enostavno odlaganje likalnika.

Ali lahko za dlje časa odložimo likalnik na zadnji del likalne prevleke z oznako “PARK” ne da bi s tem poškodovali prevleko ?

Da. Temu je ta del namenjen, ker ga sestavljajo visoko temperaturno odporna vlakna.           

APARAT

Ali z likalnikom MIMO lahko likamo različne vrste tkanin ?

Da, likalnik deluje v temperaturnem območju med 136°C in 158°C v katerem je mogoče likati večino tkanin z raznovrstno sestavo in strukturo vlaken.

Ali moč grelca likalnika MIMO vpliva na kvaliteto likanja ?

Nima bistvenega vpliva – deluje v temperaturnem območju med 140°C in 170°C. Njegova moč je 500 W medtem, ko imajo običajni parni likalniki deklarirane moči med 1600 W pa vse do 2700W ali celo 3000W, kar ima za posledico bistveno večjo potrošnjo energije.

Ali likalnik MIMO omogoča likanje oblačil pri katerih likanje rezultira v takoimenovanem “svetlečem efektu” na tkanini, v kolikor se ne uporablja poseben teflonski nastavek ?

Da, omogoča, ker je likalna plošča likalnika prevlečena s posebnim premazom, ki ta efekt nevtralizira.

Ali po končanem likanju z likalnikom MIMO tkanina ostane suha ?

Da, ker se tkanina lika na likalni plošči, ki je ogrevana ter se na tkanino dozira primerna količina suhe pare.

Ali na zlikani srajci ostane po končanem likanju mrežasti vzorec ?

Ne, ker ANDY nima vgrajene kovinske mreže pač pa likalno ploščo. Priporoča se enostavnejši pristop, to je likanje na zračni blazini kjer pa srajca lebdi na napihnjeni likalni prevleki, tako, da sploh ni v stiku z likalno ploščo.

Ali vgrajena likalna plošča v ANDY-ju oksidira ?

Ne, ker je izdelana iz zlitine Cinka (Zn) in Aluminija (Al).

Ali se likalna plošča sistema ANDY enakomerno segreva po njeni celotni površini ?

Da, ker je bistveno bolj masivna od kovinske mreže in ker je Aluminij tudi najboljši prevodnik toplote.

Koliko časa lahko likamo srajce z likalnikom MIMO z eno polnitvijo uparjalnega kotlička ?

Odvisno od posameznega uporabnika, od frekvence posameznih izpustov curkov pare ter od vrste tkanine. V primeru likanja srajc približno 45 do 55 minut ob majhni frekvenci izpustov curkov pare.

Kakšen je idealen pritisk pare za učinkovito profesionalno likanje?

 Zadošča že pritisk 3 Bar. Deklariran pritisk pare pri likalnem sistemu ANDY je 3,5    Bar.

Ali lahko likamo ko v uparjalnem kotličku ni več vode ?

Ne, ni dovoljeno, ker v nasprotnem primeru pride do poškodb na uparjalnem sklopu aparata.

Ali se na grelcu uparjalnega kotlička nabira vodni kamen, ki skrajšuje življensko dobo aparata ?

Ne, ker je grelec vgrajen izven uparjalnega kotlička in zato ni v direktnem stiku z vodo.

Ali je uparjalni kotliček iz Aluminija in ima zato vgrajen grelec v notranjosti ter je v direktnem stiku z vodo kar povzroča nabiranje vodnega kamna na grelcu ?

Ne, kotliček je izdelan iz dveh kosov nerjavečega jekla, med seboj zvarjenih po posebnem postopku in ima vgrajen grelec na zunanji strani kar preprečuje nabiranje vodnega kamna na grelcu.

Zakaj se ne sme dajati aditivov ali dišav v uparjalni kotliček ?

Ker visoke temperature lahko povzročijo kemijsko reakcijo, ki onemogoči pravilno delovanje vseh elektro komponent uparjalnega sklopa.

PARA

Ali je kolicina izpuščene pare (g/min) bistvenega pomena za dosego dobrega učinka likanja ?

Ne. Bistvenega pomena je kvaliteta izpuščene pare ter pritisk same pare.

Ali odstotek vlage v pari bistveno vpliva na kvaliteto likanja ?

Da, je bistvenega pomena za kvaliteto, čas, učinkovitost likanja ter končno formo zlikanega oblačila.

Ali pritisk pare olajša ter pospeši likanje in bistveno izboljša kvaliteto likanja ?

Da.

VODA

Ali lahko uporabljam vodo izpod pipe namesto destilirane vode ?

Da, možnost poškodb zaradi vodnega kamna je zmanjšana, ker grelec uparjalnega kotlička ni v direktnem stiku z vodo. V kolikor se po navodilih uporablja tudi plastenka AQUA+, ki je priložena aparatu in s katero lahko polnite uparjalni kotliček se življenska doba uparjalnega sklopa podaljša.

Ali v določenih primerih začnejo izhajati iz likalnika vodne kapljice pred začetkom likanja ?

Da, v kolikor se ne ravnamo po navodilih za uporabo ter v primerih, v katerih je po končanem likanju ostala v parovodu ter v likalniku para, ki je zatem kondenzirala v vodno stanje.

Kako ugotovimo, da v uparjalnem kotličku ni več vode ?

Para ne izhaja iz likalne plošče preko likalne prevleke oziroma ne izhaja iz likalnika.